Bab 5 Konsep Organisasi Dan Struktur Pentadbiran Kerajaan

1 Tujuan utama organisasi pentadbiran adalah seperti yang berikut:

(a) mencapai objektif kerajaan yang telah ditetapkan
(b) membahagikan tugas-tugas kerajaan supaya dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan
(c) mengelakkan pertindahan kerja melalui penyelasasan
(d) menentukan bidang kuasa pejabat-pejabat pentadbiran supaya mudah dikawal dan megelakkan penyalahgunaan kuasa.

2 Organisasi kerajaan bersifat birokrasi kerana:
(a) terdapat pembahagian dan pengkhususan kerja
(b) mempunyai hierarki atau lapisan kuasa yang bertingkat-tingkat
(c) mempunyai peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur rasmi yang membebankan orang ramai
(d) kakitangan kerajaan yang berkhidmat dilantik sepenuh masa dan mempunyai tempoh perkhidmatan yang kekal dan berpencen
(e) melibatkan penyelenggaraan fail yang banyak.

Rujukan:

Goay Teck Chong, Wong Yew Hong, Suraini Basir (2006). Teks Pra-U STPM Pengajian Am Kertas I. Pearson Malaysia Sdn Bhd. Selangor