Bab 3 Sistem Kerajaan

Kerajaan Persekutuan

1 Kerajaan Persekutuan merupakan gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri.

2 Kerajaan Pusat tidak mempunyai kuasa mutlak.

3 Setiap peringkat kerajaan mempunyai kuasa autonomi sendiri dalam bidang perundangan tertentu.

4 Setiap peringkat juga mempunyai kedudukan yang seimbang.

5 Kerajaan Pusat mempunyai kuasa sepenuhnya terhadap hal ehwal luar negara dan hal umum.

6 Kerajaan Negeri mempunyai kuasa sepenuhnya terhadap hal dalam negeri seperti tanah, hutan, dan pentadbiran negeri.

7 Tidak ada pihak yang mempunyai kuasa menindas terhadap pihak yang lain.

8 Contoh negara-negara yang mengamalkan Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil Australia, India, dan Malaysia.
Kerajaan Persekutuan

Kerajaan Kesatuan

1 Kerajaan Kesatuan merupakan gabungan beberapa buah negeri dengan Kerajaan Pusat mempunyai segala kuasa pemerintahan.

2 Kerajaan Kesatuan berkuasa untuk membatalkan undang-undang yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri.

3 Contoh negara-negara yang mengamalkan Kerajaan Kesatuan ialah Britain, New Zealand, Perancis, Denmark, dan Indonesia.

Kerajaan Kesatuan

Kerajaan Konfederasi

1 Kerajaan Konfederasi merupakan sistem kerajaan yang memberikan kebanyakan kuasa pemerintahan kepada Kerajaan Negeri.

2 Kerajaan Pusat mempunyai kuasa pemerintahan terhad.

3 Kerajaan Pusat kurang berkuasa dan tersekat pentadbirannya.

4 Kerajaan Konfederasi diwujudkan melalui perjanjian longgar, contohnya Konfederasi Jerman Utara (1867-1871)

5 Kini, Kerajaan Konfederasi tidak wujud lagi.

Kerajaan Konfederasi


Rujukan:

Goay Teck Chong, Wong Yew Hong, Suraini Basir (2006). Teks Pra-U STPM Pengajian Am Kertas I. Pearson Malaysia Sdn Bhd. Selangor